Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás második, 2012/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás második száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Smuk Péter: A Tisztelt Ház szabályai, 2012 - új törvény az Országgyűlésről
 • Barta Attila: A magyar államigazgatás alsó-középszintjének átalakítása 2012-ben. A járások feladataira és szervezetére vonatkozó főbb megállapítások
 • Lápossy Attila: Közvetve és közvetlenül: az alapvető jogok biztosának indítványozási jogköre az alkotmánybíráskodás és alapjogvédelem szemszögéből
 • Balogh Gábor - Szögi Ágnes: A helyi önkormányzatok törvényességi szempontú vizsgálatának múltja, jelene és jövője
  – 20 év után ismét törvényességi felügyelet (Második rész)
 • Kántás Péter: Az önkormányzati rendészet körvonalai az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben
 • Rőder Richárd: A szabálysértési törvény hatálya alá tartozó szabálysértési eljárások az eddigi gyakorlati tapasztalataim tükrében
 • Kántás Péter: Kifogás vagy perújítás?
 • Gaál Róbert: Személyiségvédelmi iránytű
 • Tilk Péter: Az önkormányzati törvény a gyakorlatban – könyvismertetés