Tevékenységünk

Az Alapítvány tevékenysége évek szerinti bontásban

Az Alapítvány képviselője 2011 november 30-án Budapesten, a Menedzser Praxis Kiadó "Az önkormányzatiság változó rendszere - az új önkormányzati törvény" c. rendezvényén előadást tartott "A helyi önkormányzatok az Alaptörvényben" címmel.

Az Alapítvány képviselője 2012 február 10-én Hajdúböszörményben, a Hajdúsági Jegyzők Egyesülete felkérésére előadást tartott "Az önkormányzatok bíróság és Alkotmánybíróság előtti jogérvényesítési lehetőségei 2012-től" címmel.

Az Alapítvány képviselője 2012 február 20-án a Zalaegerszegi Törvényszék felkérésére előadást tartott "Az Alaptörvény rendelkezéseinek hatása a bíróságok értelmező tevékenységére; a bíróságok és az AB kapcsolata" címmel.

2012 februárjában az Alapítvány kiadásában megjelent Kocsis Miklós - Tilk Péter: Az új alkotmányjogi panaszeljárás igénybe vétele a gyakorlatban - jogalkalmazóknak című, CD formátumban megjelent műve.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai 2012 március 23-án, Budapesten önkormányzati dolgozóknak előadást tartottak az új önkormányzati rendszer főbb kérdéseiről, az új önkormányzati törvény, az új szabálysértési törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény szabályairól.

Az Alapítvány Kuratóriuma 2012 április 13-án Pécsen kuratóriumi ülést tartott.

A Kodifikátor Alapítvány és a Zalaegerszegi Törvényszék között együttműködési megállapodás jött létre 2012 április 15. napjától. A megegyezésben a felek - többek között - szakmai kapcsolattartásban és az alkotmányjogi panasszal, valamint a bírói konkrét normakontroll kezdeményezéssel összefüggő együttműködésben állapodtak meg.

Az Alapítvány képviselője a Magyar Jogászegylet Tolna Megyei Szervezetének Dombóvári Csoportja felkérésére 2012 április 17-én előadást tartott az Alaptörvény bíróságok jogértelmezésére vonatkozó előírásairól és az alkotmányjogi panasszal kapcsolatos szabályozásról, valamint a panasz igénybe vételének problémáiról.

Az Alapítvány Kuratóriuma 2012 június 12-én Pécsen kuratóriumi ülést tartott.

A Kodifikátor Alapítvány és a Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége között együttműködési megállapodás jött létre 2012 szeptember 12. napjától. A megegyezésben a felek - többek között - szakmai kapcsolattartásban és együttműködésben, közös pályázatok benyújtásában, egymás számára publikációs lehetőség biztosításában állapodtak meg.

Az Alapítvány kuratóriumának két tagja, Kocsis Miklós és Tilk Péter 2012 november 8-án Esztergomban, a KDNP Esztergomi Szervezete által szervezett "Mértékadó Estek" sorozatban "Önkormányzás vagy törvénysértés" címmel tartott előadást és vitafórumot.

Az Alapítvány kuratóriumának két tagja, Kocsis Miklós és Tilk Péter 2012 november 16-án Budapesten önkormányzati dolgozóknak előadást tartottak a Magyary-Programról, az új önkormányzati rendszer főbb kérdéseiről, az új önkormányzati törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény egyes szabályairól.

A Kodifikátor Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Zoltán Szakkollégiuma között együttműködési megállapodás jött létre 2013 február 18. napjától. A megegyezésben a felek - többek között - szakmai kapcsolattartásban és együttműködésben, közös pályázatok benyújtásában, egymás számára publikációs lehetőség biztosításában állapodtak meg.

2013 áprilisában az Alapítvány kiadásában megjelent Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet c. műve.

Az Alapítvány képviselője 2013 május 28-án egész napos előadást tartott a közigazgatás szervezetéről a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak.

2013 májusában az Alapítvány kiadásában megjelent a Kocsis Miklós - Tilk Péter által szerkesztett, "A művészet szabadsága - alkotmányjogi megközelítésben" c. mű.

2013 júniusában az Alapítvány kiadásában megjelent a Kocsis Miklós - Tilk Péter által szerkesztett, "Jogalkotás és társadalmi részvétel - esetek és problémák" c. mű.

Az Alapítvány június 25-én szakmai rendezvényt szervezett a PTE ÁJK közjog iránt érdeklődő hallgatóinak. A rendezvényen Müllerné dr. Juhos Bernadett, mohácsi járási hivatalvezető tartott előadást a járás és az önkormányzatok viszonyáról, amit kötetlen beszélgetés követett.

2013 szeptember 24-én folytatódott az Alapítvány által a PTE ÁJK közjog iránt érdeklődő hallgatóinak szervezett szakmai rendezvénysorozat. Ez alkalommal dr. Pethő Balázs r. őrnagy, a Készenléti Rendőrség osztályvezetője tartott előadást a rendőrség működéséről és a gyülekezési jog gyakorlatának sajátosságairól, amit kötetlen beszélgetés követett.

Az Alapítvány képviselője szeptember 26-án az MTA PAB felkérésére előadást tartott "A közösségi együttélés helyi szabályozásának lehetőségei - sajátosságok, visszásságok, problémák" címmel.

Az Alapítvány kuratóriumának tagja és az Alapítvány önkéntese 2013 október 1-jén egész napos előadást tartott a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről (Kttv., teljesítményértékelés), illetve a közigazgatási hatósági eljárás gyakorlati vonatkozásairól  a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak.

Az Alapítvány - kuratóriuma két tagjának részvételével - 2013 október 11-én szakmai megbeszélést tartott jogalkotási kérdésekről a PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék demonstrátorai, valamint Gaál Róbert szombathelyi és Jáger László ajkai jegyző urak részvételével.

Az Alapítvány - kuratóriuma két tagjának részvételével - 2013 november 5-én, illetve 6-án szakmai megbeszélést tartott jogalkotási kérdésekről a PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék demonstrátorai, valamint Brummer Krisztián soproni polgármesteri irodavezető, illetve Havassy Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal igazgatója részvételével.

2013 novemberében az Alapítvány kiadásában megjelent Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények c. műve.

Az Alapítvány kuratóriumának tagja 2013 november 12-én egész napos előadást tartott a helyi jogalkotás elméleti és gyakorlati vonatkozásairól  a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak.

Az Alapítvány - kuratóriuma két tagjának részvételével - 2013 november 15-én szakmai megbeszélést tartott jogalkotási kérdésekről a PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék demonstrátorai, valamint Gaál Róbert szombathelyi, illetve Mogyorósi Sándor terézvárosi jegyző urak részvételével, akik 15-én és 16-án a PTE ÁJK-n az önkormányzati vagyongazdálkodásról előadásokat tartva, más hallgatókkal is kötetlen beszélgetést folytattak.

Az Alapítvány képviselője január 24-én a Magyar Jogászegylet Zala Megyei Tagozatának elnöke, dr. Szabó Ernő úr meghívására előadást tartott a Tagozatnak "Jogalkotásunk sajátosságai és az alkotmánybíráskodás szerepe" címmel.
A Tagozat vendégeként a rendezvényen részt vett az Alapítvány kuratóriumi tagja, Kocsis Miklós adjunktus úr, és az Alapítvány négy önkéntese: Bárány Viktória Fanny, Bujtor Klára, Havasi Bianka és Vincze Anna Réka joghallgatók is.

Az Alapítvány képviselője február 6-án az MTA TK Jogtudományi Intézetében kerekasztal-beszélgetésen vett részt, ahol a magyar alkotmánybíráskodás jelenéről volt szó. A rendezvényen Kocsis Miklós kuratóriumi tag is részt vett.

Az Alapítvány - kuratóriuma két tagjának részvételével - 2014 március 7-8-án szakmai megbeszélést tartott jogalkotási kérdésekről a PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék demonstrátorai, a PTE ÁJK más hallgatói, valamint Gaál Róbert szombathelyi, Mogyorósi Sándor terézvárosi, Mohos Gábor veszprémi jegyző urak, és Havassy Sándor igazgató úr (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) részvételével, akik e napokon a PTE ÁJK-n a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek működéséről, valamint az önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletről tartottak előadásokat. A hallgatók a rendezvényen Kaczmarski János volt szombathelyi főjegyző úrral és Tóth Zoltán szervezési osztályvezető úrral is kötetlen beszélgetést folytathattak.

A Kodifikátor Alapítvány 2014 március 20-22 között joghallgatók és az alapítvány önkéntesei számára - hagyományteremtő céllal - háromnapos szakmai kirándulást szervezett, ami az évente megtartani tervezett Kodifikátor Napok rendezvénysorozat nyitó állomása is. A kiránduláson Bárány V. Fanny, Bujtor Klára, Cseporán Zsolt, Havasi Bianka, Holczer Mónika, Kovács Ildikó, Sebestyén Barbara és Vincze Anna Réka joghallgatók vettek részt.
Az Alapítvány kuratóriumának 2 tagja és nyolc pécsi joghallgató a Zalaegerszegi Törvényszéken Magyar Károly elnök úr és munkatársai – Csanádi Lajos elnökhelyettes úr és Adorján Csaba bíró úr – vendéglátásában tájékoztatást kapott a Törvényszék szerepéről, a bíróság munkájáról, a 2012 óta bekövetkezett fontosabb változásokról, ezen belül az ügyátcsoportosítások AB által megsemmisített, de korábban létező rendszeréről, valamint az alkotmányjogi panasz egyes eseteiről a zalai gyakorlatban.
A program folytatásaként a Szombathelyi Városháza vendégeiként Gaál Róbert jegyző úr, Károlyi Ákos aljegyző úr, Tóth Zoltán osztályvezető úr, Tőke Erzsébet osztályvezető asszony és Keringer Zsolt irodavezető úr részéről tájékoztatást kaptunk több, az önkormányzat munkájával kapcsolatos kérdésről (választások alakulása, helyi térinformatika működése, törvényességi sajátosságok, kiemelt városi projektek stb.). A városháza történetéről Kaczmarski János volt főjegyző úr tájékoztatta a kollégákat. A nap zárásaként lehetőségünk nyílt a város alatti római kori út megtekintésére.
A második napon, a szombathelyi program zárásaként a hallgatók – a Segítés Városa program keretében – újraélesztési ismereteket kaptak és gyakorlati foglalkozáson is részt vettek.
Ezt követően a Soproni Városházán folytatódott a rendezvénysorozat, az épület megtekintésével, levéltári látogatással (ahol Dominkovits Péter igazgató úr kalauzolt bennünket), a tűztorony és a belváros megtekintésével; Brummer Krisztián irodavezető úr idegenvezetésével. Részletes tájékoztatást kapott a csapat az önkormányzat napi működéséről, az egyes problémákról, a soproni városháza mindennapjairól. Irodavezető Úrral közös vacsorán és borozáson vettünk részt.
A harmadik nap délelőttje csapatépítéssel telt, majd délután egy kőszegi borkóstoló során összegezte tapasztalatait a csapat.

Kocsis Miklós kuratóriumi tag a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciójának felkérésére 2014. március 26. napján Pécsett "A felsőoktatási jog alakulásának perspektívái és azok lehetséges hatásai" címmel előadást tartott a tárgybani területet érintő kodifikációs kihívásokról.

Kocsis Miklós kuratóriumi tag 2014. április 3. napján az MTA TK Jogtudományi Intézete által szervezett kerekasztal-beszélgetés keretében előadást tartott a régi és az új jogalkotási törvény összehasonlításáról és az új Jat. továbbfejlesztésének lehetséges irányairól.

Az Alapítvány - kuratóriuma két tagjának részvételével - 2014 április 2-3-án szakmai megbeszélést tartott jogalkotási kérdésekről és az Alkotmánybíróság jogalkotással kapcsolatos döntéseiről a PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék demonstrátorai (Bujtor Klára és Vincze Anna Réka), valamint a PTE ÁJK más hallgatói (Bárány V. Fanny, Cseporán Zsolt, Havasi Bianka, Kovács Ildikó) részvételével dr. Gyergyák Ferenc úrral, az AB főtanácsadójával, a PTE ÁJK címzetes egyetemi docensével, akivel a rendezvényen kötetlen beszélgetést is folytattunk.

2014. április 11-én Tilk Péter kuratóriumi tag helyi jogalkotással és az új panasztörvénnyel kapcsolatos felkészítőt tartott a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal munkatársainak a Hivatal Fenyőharaszton tartott vezetői tréningjén.

2014 május 9-én az Alapítvány képviselője együttműködési megállapodást írt alá a Szombathelyi Törvényszékkel és az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiummal. A megállapodás alapján szakmai együttműködés, tapasztalatcsere, egymás rendezvényein való részvétel, valamint joghallgatók szakmai gyakorlatának és fejlődésének elősegítési lehetősége nyílt meg. Az aláírást követően az Alapítvány képviselője és a kíséretében levő joghallgatók (Bárány Viktória Fanny, Bujtor Klára és Kovács Ildikó) részt vettek a regionális kollégium rész-kollégiumi ülésén.

2014 júliusában az Alapítvány kiadásában megjelent Tilk Péter: A Kúria Önkormányzati Tanácsa helyi jogalkotással kapcsolatos elvárásai" c. műve; Darák Péter, a Kúria elnöke előszavával. A kiadványt Balogh Zsolt, a Kúria Önkormányzati Tanácsának bírája lektorálta.

2014 októberében az Alapítvány kiadásában megjelent dr. Kucsera Tamás Gergely: Vázlatok a magyarországi felsőoktatás finanszírozásának 1990-2013 közötti gyakorlatáról c. műve.

2014 októberében az Alapítvány kiadásában megjelent Petrétei József - Tilk Péter: Magyarország alkotmányjogának alapjai c. tankönyve.

2014 november 3-án az Országos Tudományos Diákköri Konferencia PTE ÁJK-n rendezett kari fordulóján az Alapítvány kuratóriumi tagjai által felkészített hallgatók (egyben az Alapítvány önkéntesei) továbbjutottak az országos rendezvényre. Kovács Ildikó "A devizahitelek problémáinak jogi rendezésével kapcsolatos  alkotmányossági kérdések" c. dolgozatával I., Bárány V. Fanny és Havasi Bianka "A közigazgatás törvényessége a helyi önkormányzatok törvényességi kontrollja tekintetében" c. dolgozatával II., Bujtor Klára és Vincze Anna Réka pedig "A megyei önkormányzatok szerepének változása a rendszerváltástól napjainkig" c. pályamunkájával III. helyezést ért el.

2014. november 14-én Tilk Péter, az Alapítvány képviselője a Szombathelyi Törvényszéken előadást tartott "Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos konkrét bírói normakontroll kezdeményezése a Kúriánál" címmel. Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium ülésén részt vett Kocsis Miklós kuratóriumi tag és az Alapítvány önkéntesei közül Bujtor Klára is.

2014 novemberében az Alapítvány kiadásában megjelent Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet c. tankönyvének 2., javított és aktualizált kiadása.
 

Az Alapítvány 2015-ben megalapította a Kodifikátor Ösztöndíjat, amit tehetséges, a PTE ÁJK-n tanuló joghallgatók nyerhetnek el pályamunkájukkal. 2015-ben Bárány V. Fanny Havasi Biankával közösen, valamint Kovács Ildikó nyújtott be pályázatot. Az Alapítvány kuratóriuma Gyergyák Ferenc, az AB Hivatalának főtanácsadója, c. egyetemi docens, valamint Mogyorósi Sándor terézvárosi jegyző bírálata alapján mindhárom pályázót a Kodifikátor Ösztöndíjban részesítette. Önkénteseinknek ezúton is gratulálunk!

Az Alapítvány kuratóriumának tagja, Kocsis Miklós 2015. február 1. napjától a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatói tisztségét tölti be.

Az Alapítvány szervezésében 2015 február 16-án Budapesten munkamegbeszélésre került sor, melyen a kiadott két folyóirattal kapcsolatos szerkesztői teendők és az Alapítvány önkénteseinek szakmai gyakorlati lehetőségei is felmerültek. A megbeszélésen részt vett az Alapítvány kuratóriumi tagjai közül Kocsis Miklós és Tilk Péter, valamint Kiss László alkotmánybíró, Gyergyák Ferenc főtanácsadó, c. egyetemi docens, Mogyorósi Sándor terézvárosi jegyző, Cseporán Zsolt, valamint az Alapítvány önkéntesei, Havasi Bianka és Kovács Ildikó, akik ezen a napon megkezdték szakmai gyakorlatukat is a Kúrián.

Az Alapítvány 2015. márciusában két pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz működésének, valamint szakmai programjainak támogatása ügyében. A beadott pályázatok elbírálása folyamatban van.

2015 március 20-21-én az Alapítvány konferenciát szervezett, melyen részt vett az Alapítvány kuratóriumi tagjai közül Kocsis Miklós és Tilk Péter, Mogyorósi Sándor terézvárosi és Mohos Gábor veszprémi jegyző, Gaál Róbert, a BM jogásza, Cseporán Zsolt, valamint az Alapítvány önkéntesei, Bárány V. Fanny, Bujtor Klára, Havasi Bianka és Vincze Anna Réka.

Az Alapítvány önkéntesei közül Bárány V. Fanny, Bujtor Klára, Havasi Bianka, Kovács Ildikó és Vincze Anna Réka 2015 április 1-jén részt vett az NKE által szervezett Országos Tudományos Diákköri versenyen.

Az Alapítvány képviselője 2015 április 22-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán megrendezett, "Intézményi garanciák a gyakorlat oldaláról: az ombudsman és az Alkotmánybíróság" c. konferencián előadást tartott "Az Alkotmánybíróság profilváltásának hatásai a konkrét és az absztrakt normakontroll vonatkozásában" címmel. A rendezvényen az Alapítvány önkéntesei közül Bárány V. Fanny és Havasi Bianka is részt vettek.

Az Alapítvány kuratóriuma 2015. május 6. napján az elnök vezetésével Pécsett kuratóriumi ülést tartott.

Tilk Péter, az Alapítvány képviselője 2015. május 7. napján nyitóelőadást tartott az Óriás Nándor Szakkollégium Közjogi Tagozatának konferenciáján. A rendezvény levezető elnöke Kocsis Miklós kuratóriumi tag volt.

Kocsis Miklós kuratóriumi tag 2015. május 8. napján a PTE ÁJK doktori képzésének keretében előadást tartott "A joghatékonyság alkotmányjogi dimenziói" címmel.

Kocsis Miklós kuratóriumi tag 2015. május 9. napján levezető elnöki feladatot látott el Pécsett a Jogász Doktoranduszok Országos Pécsi Találkozójának Közjogi Szekciójában, amelyen részt vett Tilk Péter, az Alapítvány képviselője is. A rendezvényen az Alapítvány önkéntesei közül Bárány V. Fanny és Havasi Bianka előadást tartottak.

Kocsis Miklós kuratóriumi tag 2015. május 15. napján levezető elnöki feladatot látott el az Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia Jogi Szekciójában. A rendezvényen részt vett Tilk Péter, az Alapítvány képviselője, az Alapítvány önkéntesei közül Bárány V. Fanny és Havasi Bianka előadást tartottak.

2015 június 11-én és 12-én a kuratórium két tagja, Kocsis Miklós és Tilk Péter részt vett az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Tatabányán és Tatán megtartott ülésén, ahol Tilk Péter előadást tartott a kormányhivatalok átalakításával és a közigazgatási reformok legújabb eredményeivel kapcsolatosan. A kollégiumi ülésen részt vett Havasi Bianka, az Alapítvány önkéntese is.

2015 október 9-10-én az Alapítvány szakmai rendezvényt tartott, melyen részt vett Gaál Róbert jogász (Belügyminisztérium), Havassy Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal igazgatója, valamint Mohos Gábor veszprémi és Mogyorósi Sándor terézvárosi jegyző úr is. Az alapítvány részéről Kocsis Miklós, Tilk Péter, valamint Bárány V. Fanny, Bujtor Klára, Havasi Bianka és Vincze Anna Réka is részt vettek a rendezvényen és az azt követő megbeszélésen.

2015 szeptemberében az Alapítvány kiadásában megjelent Kucsera Tamás Gergely: Vázlatok a magyarországi felsőoktatás finanszírozásának 1990-2013 közötti gyakorlatáról c. kiadványának 2., átdolgozott kiadása.

2015 szeptemberében megjelent Kocsis Miklós - Petrétei József - Tilk Péter: Alkotmánytani alapok c. kiadványa.

2015 december 11-én a Kodifikátor Alapítvány két kuratóriumi tagja, Kocsis Miklós és Tilk Péter részt vettek az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium és az Országos Bírósági Hivatal elnöke által létrehozott, "Az önálló közigazgatási perrendtartás kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott munkacsoport" közös szervezésében, Szombathelyen tartott rendezvényen. A konferencián az Alapítvány önkéntese, Havasi Bianka is részt vett. A konferenciát megelőző napon Havasi Bianka és Tilk Péter Szabados Balázs ügyvéd úrral Dombóváron, majd a teljes csapat Mohos Gábor veszprémi jegyző úrral a veszprémi Városházán szakmai egyeztetéseken vettek részt.

2016 február 26-án megjelent Petrétei József: "Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények" c. könyvének 2., javított és aktualizált változata.

2016 március 11-12 között az Alapítvány szakmai rendezvényt tartott az önkormányzatokkal kapcsolatos alkotmányossági és törvényességi kérdésekről, valamint a közszolgálati karrierlehetőségek témakörében. A rendezvényen részt vett Gaál Róbert ügyvéd úr Szombathelyről, Mohos Gábor veszprémi, valamint Mogyorósi Sándor terézvárosi jegyző urak, Tóth Zoltán aljegyző úr, valamint Tilk Péter, az Alapítvány képviselője. Az Alapítvány önkéntesei közül Bujtor Klára, Juhász Viktória és Vincze Anna Réka is csatlakozott a rendezvény programjához.

2016 március 17-én és 18-án került sor Kaposváron a XXIV. Jogi beszélgetések c. konferenciára, ahol az Alapítvány képviseletében - a Város jegyzőjének meghívására - Tilk Péter kuratóriumi tag is részt vett. A kétnapos, neves előadókat felvonultató konferencián az Alapítvány önkéntesei közül részt vett Bujtor Klára, Juhász Viktória, Nyikos Bettina és Vincze Anna Réka.

2016 április 4-én a Kodifikátor Alapítvány önkéntesei közül Bárány V. Fanny, Havasi Bianka, Kovács Ildikó, Kühár Noémi és Nyikos Bettina Pécsett az Igazságügyi Minisztérium által biztosított, IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjban részesült. Önkénteseinknek ezúton is gratulálunk!

Feltöltés alatt
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt