Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás tizenegyedik, 2017/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás tizenegyedik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Hermann Veronika: Az egészséges környezethez való jog szabályozásának kérdése Ausztria, Németország és Svájc alkotmányában
 • Pfeffer Zsolt: A fizetésre használható virtuális eszközök
 • Radics Katalin Adél: Azonos tárgyú népszavazási kérdések: a hazai szabályozás fejlődése 1989-től napjainkig
 • Nadrai Norbert: Választókerületek kialakításának, módosításának jogi és intézményes garanciái
 • Demeter Gábor: Tájékoztatási kötelezettség az egészségügyi ellátás során
 • Nyikos Bettina: Állami tisztviselők és az egyablakos ügyintézés
 • Kozák Bettina: A Kúria és az Alkotmánybíróság viszonya a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti jog kapcsán
 • Pálfi Edina: A települési adó bevezetése és az első tapasztalatok
 • Bubori Nóra Beáta – Fekete Kristóf Benedek – Kühár Noémi Marianna – Németh Boróka: Beszámoló a XXV. kaposvári Jogi beszélgetésekről (2017. március 23-24.)
 • Bubori Nóra Beáta – Fekete Kristóf Benedek: Beszámoló a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kaposvári üléséről (2017. április 10.)
 • Németh Boróka – Niklai Dominika – Tilk Péter: Beszámoló az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kétnapos üléséről (2017. május 25-26.)

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás tizedik, 2016/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás tizedik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Petrétei József: A köztársasági elnök kitüntetési feladat- és hatásköre
 • Franczel Richárd: A miniszterelnöki háttérapparátus változásai 2010-2016 között
 • Varga Zoltán: Quo vadis földbizottság? A helyi földbizottságok ügyféli jogállása és kereshetőségi joga
 • Nyikos Bettina: Az egyablakos ügyintézési rendszer az ügyfelek és az ügyintézők szemszögéből
 • Balogh Györgyi: (Al)jegyzői gondolatok a birtokvédelmi eljárásról

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás kilencedik, 2016/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás kilencedik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Buday-Sántha Andrea: A kommunikáció-szabadságról
 • Rónay Zoltán: Egyes, hallgatókat érintő vezetői döntések eljárási keretei, avagy a közigazgatási eljárási törvényi szabályok felsőoktatási intézményekben történő alkalmazhatóságáról
 • Solymosi Veronika: Tapasztalatok az önkormányzati hatósági eljáráshoz kapcsolódó helyi szabályozás gyakorlatáról
 • Bujtor Klára - Kühár Noémi - Nyikos Bettina - Vincze Anna Réka: Beszámoló a a Kodifikátor Alapítvány által szervezett szakmai kirándulásról (2016)
 • Kühár Noémi: Beszámoló az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium teljes kollégiumi üléséről (2016. június 9-10.)

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás nyolcadik, 2015/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás nyolcadik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Petrétei József: A köztársasági elnök „egyéb” feladat-és hatáskörei
 • Májerné dr. Tábit Renáta: A részvételi demokrácia alapfogalmai
 • Szilovics Csaba: A Magyar Alkotmánybíróság határozata a Quaestor-károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról
 • Pánovics Attila: Beszámoló a környezetvédelmi törvény megalkotásának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferenciáról
 • Havasi Bianka: Az új közigazgatási perrendtartás koncepciójáról szóló konferenciasorozat záró rendezvénye az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium szervezésében

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás hetedik, 2015/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás hetedik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Franczel Richárd: Kormányzati döntéshozatal 2010-2014 között
 • Barta Attila: Területi kormányhivatalok 2.0. ? A középszintű államigazgatás továbbfejlesztése 2015-ben
 • Pfeffer Zsolt: Az adókötelezettségek megjelenése a közbeszerzések szabályozásában
 • Bujtor Klára – Vincze Anna Réka: A megyei önkormányzatok szerepének változása a rendszerváltástól napjainkig
 • Bárány V. Fanny: A felsőoktatás-igazgatás rendszerének átalakítása Magyarországon
 • Bárány V. Fanny – Havasi Bianka: Intézményi garanciák a gyakorlat oldaláról: az ombudsman és az Alkotmánybíróság – beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán rendezett workshopról
 • Gaál Róbert: Megjelent a helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges
  kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól szóló kormányrendelet
 • Gaál Róbert: Recenzió az új Polgári eljárási törvény margójára. Parttalan polgári perek peremén (Dr. Magyary Géza: Magyar polgári perjog)
 • Kazsamér Katalin Enikő: Recenzió Árva – Balázs – Barta – Veszprémi: Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1.; Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 2.; Helyi önkormányzatok című könyveiről

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás hatodik, 2014/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás hatodik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Petrétei József: A köztársasági elnök megbízatása
 • G. Karácsony Gergely: A fenntartói jogok alakulása a felsőoktatásban, kitekintéssel a kancellári rendszer által hozott változásokra
 • Nagy Klára: Az ajánlás szabályai a választási eljárásban és a személyes adatok védelméhez való jog anomáliái
 • Cseporán Zsolt: A választottbírósági kikötés alakulása a nemzeti vagyonnal összefüggésben
 • Kristó Katalin: Jóléti állam elméletek és családpolitika