Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás hatodik, 2014/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás hatodik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Petrétei József: A köztársasági elnök megbízatása
 • G. Karácsony Gergely: A fenntartói jogok alakulása a felsőoktatásban, kitekintéssel a kancellári rendszer által hozott változásokra
 • Nagy Klára: Az ajánlás szabályai a választási eljárásban és a személyes adatok védelméhez való jog anomáliái
 • Cseporán Zsolt: A választottbírósági kikötés alakulása a nemzeti vagyonnal összefüggésben
 • Kristó Katalin: Jóléti állam elméletek és családpolitika

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás ötödik, 2014/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás negyedik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Petrétei József: Alkotmányi alapelvek az Alaptörvényben
 • Szalai András: Kormánytípus Magyarországon avagy a Sartori modell felülvizsgálata
 • Franczel Richárd: A Miniszterelnökség szervezete 2010-2014 között
 • Bisztriczki László: A szomszédjogi törvény és a szükségtelen zavarások gyakorlata
 • Bárány V. Fanny – Havasi Bianka: Az önkormányzatok törvényességi felügyelete hazánkban és külföldön
 • Bárány Viktória Fanny, Bujtor Klára, Havasi Bianka, Holczer Mónika, Kovács Ildikó, Sebestyén Barbara, Vincze Anna Réka: Beszámoló a Kodifikátor Alapítvány által szervezett szakmai kirándulásról (Kodifikátor Napok rendezvénysorozat első állomása)

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás negyedik, 2013/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás negyedik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Csörgits Lajos: Az önkormányzati feladatellátás alakulása napjainkban – elméleti és gyakorlati problémák
 • Boros Anita: Közigazgatási eljárás az Európai Unióban
 • Franczel Richárd: A második Orbán-kormány kormányzati struktúrája három év távlatából
 • Barta Attila: A közigazgatás területi szintjének legfontosabb jellemzői, kodifikációs állomásai Magyarországon 1867 és 1989 között
 • Tábit Renáta: A helyi népszavazás elektronizálása, mint a fenntartható közigazgatás vetülete – alternatív megoldások
 • Biró András: A közigazgatási hatósági eljárás jelene és jövője - Könyvbemutatóval egybekötött szakmai konferencia
 • Papp Olga: Területi álomigazgatás...? Recenzió Barta Attila Területi államigazgatás Magyarországon című könyvéről

 

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás harmadik, 2013/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás harmadik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Herbert Küpper: Az alkotmány, a törvény és a(z alkotmány)bíráskodás – magyar kihívások és német tapasztalatok
 • Belcsák Róbert: Lassú evezőcsapásokkal a kihágási büntetőjog felé, avagy gondolatok az új szabálysértési törvényhez
 • Rixer Ádám: A roma érdekek megjelenítésének intézményes csatornái, különös tekintettel egyes koordinatív és javaslattevő szervekre
 • Hoffman István: Az önkormányzati vagyonra vonatkozó főbb szabályozási modellek vázlata
 • Kántás Péter: A kis súlyú közrendsértések jogalkotási visszásságairól
 • Tilk Péter: A(z önkormányzati) jogalkotás helyzete, szabályozása, néhány neuralgikus pontja
 • Gaál Róbert: Recenzió (K. Nagy Sándor: Csend és rend legyen!; dr. Benkó Albert: A vármegyei közigazgatás reformjának irányelvei)

 

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás második, 2012/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás második száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Smuk Péter: A Tisztelt Ház szabályai, 2012 - új törvény az Országgyűlésről
 • Barta Attila: A magyar államigazgatás alsó-középszintjének átalakítása 2012-ben. A járások feladataira és szervezetére vonatkozó főbb megállapítások
 • Lápossy Attila: Közvetve és közvetlenül: az alapvető jogok biztosának indítványozási jogköre az alkotmánybíráskodás és alapjogvédelem szemszögéből
 • Balogh Gábor - Szögi Ágnes: A helyi önkormányzatok törvényességi szempontú vizsgálatának múltja, jelene és jövője
  – 20 év után ismét törvényességi felügyelet (Második rész)
 • Kántás Péter: Az önkormányzati rendészet körvonalai az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben
 • Rőder Richárd: A szabálysértési törvény hatálya alá tartozó szabálysértési eljárások az eddigi gyakorlati tapasztalataim tükrében
 • Kántás Péter: Kifogás vagy perújítás?
 • Gaál Róbert: Személyiségvédelmi iránytű
 • Tilk Péter: Az önkormányzati törvény a gyakorlatban – könyvismertetés

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás első, 2012/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás első, bemutatkozó száma, amelyet itt érhet el!

A 2012/1. számban főként az új önkormányzati törvénnyel és a szabálysértési törvénnyel kapcsolatos írásokat olvashatnak a tisztelt érdeklődők.