Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás harmadik, 2013/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás harmadik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

  • Köszöntő
  • Herbert Küpper: Az alkotmány, a törvény és a(z alkotmány)bíráskodás – magyar kihívások és német tapasztalatok
  • Belcsák Róbert: Lassú evezőcsapásokkal a kihágási büntetőjog felé, avagy gondolatok az új szabálysértési törvényhez
  • Rixer Ádám: A roma érdekek megjelenítésének intézményes csatornái, különös tekintettel egyes koordinatív és javaslattevő szervekre
  • Hoffman István: Az önkormányzati vagyonra vonatkozó főbb szabályozási modellek vázlata
  • Kántás Péter: A kis súlyú közrendsértések jogalkotási visszásságairól
  • Tilk Péter: A(z önkormányzati) jogalkotás helyzete, szabályozása, néhány neuralgikus pontja
  • Gaál Róbert: Recenzió (K. Nagy Sándor: Csend és rend legyen!; dr. Benkó Albert: A vármegyei közigazgatás reformjának irányelvei)