Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás tizenhetedik, 2020/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás tizenhetedik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Varga Ádám: A helyi önkormányzati modellek alapvonásai
 • Kühár Noémi Marianna: Az Országgyűlés elnökének fegyelmi és rendészeti joga
 • Döndő Csilla: Kamaszok távol az otthonuktól – a szabadságvesztés, az elzárás, valamint a javítóintézeti nevelés a fiatalkorúak büntetőjogában
 • Szentes Dalma: Jogszabályszerkesztési szabálytalanságok egyes önkormányzati rendeletekben

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás tizenhatodik, 2019/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás tizenhatodik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Pethő Balázs: Az új gyülekezési törvény újdonságai
 • Nadrai Norbert: Az önkormányzati választások sajátosságai a választási rendszerünkben
 • Bubori Nóra Beáta – Fekete Kristóf Benedek: Az önkormányzati rendeletalkotás néhány kérdése, különös tekintettel azok megismerhetőségére
 • Schoblocherné Perényi Zita: Közigazgatási bíróságok döntései általános forgalmi adó témakörében
 • Tolnai Olívia: Az életvitelszerű közterületi tartózkodás meghatározása a 19/2019. (VI. 18.) AB határozat tükrében

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás tizenötödik, 2019/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás tizenötödik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Szalai András: A központi közigazgatás elmúlt nyolc éve és átalakítása a negyedik Orbán-kormány hivatalba lépése után
 • Pethő Balázs: A gyülekezési jog újraszabályozása – új korlátok a törvényben?
 • Havasi Bianka: A helyi önkormányzatok helye az államháztartás rendszerében, valamint gazdálkodásuk alapjai
 • Nyikos Bettina: A jegyzők autoritása – fékek, ellensúlyok szerepe

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás tizennegyedik, 2018/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás tizennegyedik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Varga Zoltán: Az Alkotmánybíróság legújabb, földforgalmi törvényekkel kapcsolatos határozatai
 • Kovács Ildikó: Egyes alkotmányossági kérdések bemutatása a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos módosított szabályozás vonatkozásában
 • Havasi Bianka: A közpénzügyek az Alaptörvényben, különös tekintettel a közpénzügyi szervek jogállására
 • Bubori Nóra BeátaFekete Kristóf BenedekMolnár Alexandra: Beszámoló a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon tett szakmai látogatásról

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás tizenharmadik, 2018/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás tizenharmadik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Gesztei László: A közigazgatási eljárás szabályozásának története Magyarországon II.
 • Solymosi Veronika: A digitalizált helyi jogszabályok, avagy az önkormányzati rendeletek
  helye az információs szupersztrádán
 • Spiegler Tamás: A köznevelési alapjogok érvényesíthetőségének megjelenése a bírói gyakorlatban

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás tizenkettedik, 2017/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás tizenkettedik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Gesztei László: A közigazgatási eljárás szabályozásának története Magyarországon I.
 • Veilandics Eszter: A jegyzői hivatás formálódása
 • Nadrai Norbert: Jogorvoslás irányai a választási eljárásban
 • Varga Zoltán: A helyi földbizottság szerepe a közigazgatási perben – A helyi földbizottság eljá-rásjogi evolúciója, az ügyféli minőség és a kereshetőségi jog vizsgálata a
  közigazgatási perben
 • Bubori Nóra Beáta – Fekete Kristóf Benedek – Molnár Alexandra: Beszámoló a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon tett szakmai látogatásról