Kodifikáció és Közigazgatás - elektronikus szakfolyóirat

A "Kodifikáció és Közigazgatás" c. folyóirat - társ-folyóiratával, a "Kodifikáció" c. lappal együtt - 2012-ben indult útjára a Kodifikátor Alapítvány kiadásában. A Kodifikáció és Közigazgatás célja, hogy az alkotmányjog és a közigazgatási jog területén született jogalkotási produktumok közül a nagyobb hatású, érdekesebb jogszabályokat, jogszabályi változásokat bemutassa, elemezze - alapvetően gyakorlatias, jogalkalmazói szemszögből, egyúttal azonban tudományos igénnyel. Alapítványunk e szempontot törekedett érvényesíteni a szerkesztőbizottság tagjainak felkérésekor is.

A Kodifikáció és Közigazgatás c. lapban megjelent tanulmányok anonim lektorálást követően kerülnek közzétételre.