Kodifikáció - elektronikus szakfolyóirat

A "Kodifikáció" c. folyóirat - társ-folyóiratával, a "Kodifikáció és Közigazgatás" c. lappal együtt - 2012-ben indul útjára a Kodifikátor Alapítvány kiadásában, évente két lapszámmal. A Kodifikáció célja, hogy a magyar szakmai folyóiratok között eddig hiányzó, tematikusan a jogalkotás problematikájával foglalkozó fórumot hozzon létre, ami a tudományos igényt a gyakorlatias szempontokkal együtt jeleníti meg.

A Kodifikáció c. lap tehát - a szakmai folyóiratok közül elsőként - a jogalkotás kérdéskörének vizsgálatával, elemzésével foglalkozik - elméleti és gyakorlati megközelítésben egyaránt. A szerkesztőbizottság felkért tagjai mindannyian vagy elméleti, vagy gyakorlati szemszögből nézve a jogalkotás szakemberei, többen közülük pedig mind a jogirodalom, mind a gyakorlati jogalkotás területén jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek.

A Kodifikáció c. lapban megjelent tanulmányok anonim lektorálást követően kerülnek közzétételre.