Hírek

Megjelent a Kodifikáció negyedik, 2013/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció negyedik száma, amelyet itt érhet el!

Reméljük, hogy új lapunk elnyeri tetszését. Minden észrevételt, illetve a „Kodifikáció” profiljába illeszkedő írást örömmel fogadunk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Tartalomjegyzék

Köszöntő

Petrétei József: Magyarország jogforrási rendszerének alapjai

Solymosi Veronika: Integritás az önkormányzatok törvényességi felügyeletének szemszögéből

Kozák András: A jogforrási hierarchia fragmentumai a magyar jogrendszerben

Recenzió Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. című könyvéről

Az Új Magyar Közigazgatás 2013/10. számában recenzió jelent meg Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet c. könyvéről.

Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények

Megjelent Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények című, a hatályos joganyagot tartalmazó 2013-as kiadványa!
Személyesen megvásárolható Pécsett a PTE ÁJK főépületének földszintjén, a 48-as téri HÖT Plusznál.
Rendelni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet, az alábbi adatok megadásával:
- a megrendelő neve
- számlázási cím
- szállítási cím
- rendelt példányszám
- a kapcsolattartó neve és e-mail, illetve telefonos elérhetősége.
 
Az elektronikus rendelés esetén a kiadványt  a postaköltség felszámításával, tértivevényes formában küldjük el, átutalásos számlával.

A kiadvány ára: 5.500 Ft

Pályázati kiírás

A Kodifikátor Alapítvány 2015. évre szakmai-tudományos ösztöndíjat („Kodifikátor-ösztöndíj”) hirdet, melyre pályázhatnak a PTE ÁJK-val hallgatói jogviszonyban álló, osztatlan jogászképzésben részt vevők az alábbiak szerint.

A feldolgozható témakör: bármely, a jogalkotás elméleti kérdéseivel vagy gyakorlati jogalkotási problémákkal, illetve azok törvényességi, alkotmányossági vonatkozásainak értékelésével összefüggő téma.

Terjedelem: minimum 80.000 leütés

Leadási határidő: 2015. február 1.

Leadás módja: e-mailen, .doc és .pdf formátumban a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre

Döntési határidő: 2015. február 20.

Az ösztöndíj mértéke: 30.000 Ft (megosztott díj esetén mindegyik nyertes pályázó részére)

Jogfenntartás: a kuratórium fenntartja a jogot a megosztott ösztöndíj odaítélésére, továbbá arra, hogy kedvezőtlen bírálói vélemények esetén ne ítélje oda a díjat.

Az elbírálás módja: a benyújtott pályázatokat a Kodifikátor Alapítvány által felkért két külső szakember véleményezi. A vélemények figyelembevételével a Kuratórium dönt a díjazottakról.

Az Alapítvány vállalja, hogy a díjnyertes pályamunká(ka)t – igény szerint átdolgozás kérését követően – megjelenteti szakmai, tudományos folyóiratai, a Kodifikáció, vagy a Kodifikáció és közigazgatás valamelyikében.

A pályázó vállalja, hogy elnyert pályázat esetén önéletrajzában a későbbiekben az erre való utalást feltünteti.

Felvilágosítás kérhető: Tilk Péter, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pécs, 2015. január 8.

A Kodifikátor Alapítvány Kuratóriuma

Megjelent a Kodifikáció harmadik, 2013/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció harmadik száma, amelyet itt érhet el!

Reméljük, hogy új lapunk elnyeri tetszését. Minden észrevételt, illetve a „Kodifikáció” profiljába illeszkedő írást örömmel fogadunk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Tartalomjegyzék

Köszöntő

Papp Imre: A jogbiztonság formai eleme: a kellő felkészülési idő követelménye

Mátyás Ferenc: Játék hatályok nélkül    

Szalai András: A minősített többséghez kötött törvények kategóriái, avagy a sarkalatos törvények helye a jogforrási hierarchiában

Mátyás Ferenc: A helyesbítéssel élés és visszaélés gyakorlata – a contra legem jogalkotás

Rixer Ádám: A hatásvizsgálatok jelentősége és egyes szempontjai a vallási szervezetek szabályozása körében

Solymosi Veronika: A helyi jogalkotás jellemzői a törvényességi ellenőrzés szemszögéből (1991-2011)

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás harmadik, 2013/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás harmadik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

  • Köszöntő
  • Herbert Küpper: Az alkotmány, a törvény és a(z alkotmány)bíráskodás – magyar kihívások és német tapasztalatok
  • Belcsák Róbert: Lassú evezőcsapásokkal a kihágási büntetőjog felé, avagy gondolatok az új szabálysértési törvényhez
  • Rixer Ádám: A roma érdekek megjelenítésének intézményes csatornái, különös tekintettel egyes koordinatív és javaslattevő szervekre
  • Hoffman István: Az önkormányzati vagyonra vonatkozó főbb szabályozási modellek vázlata
  • Kántás Péter: A kis súlyú közrendsértések jogalkotási visszásságairól
  • Tilk Péter: A(z önkormányzati) jogalkotás helyzete, szabályozása, néhány neuralgikus pontja
  • Gaál Róbert: Recenzió (K. Nagy Sándor: Csend és rend legyen!; dr. Benkó Albert: A vármegyei közigazgatás reformjának irányelvei)