Hírek

Megjelent a Kodifikáció harmadik, 2013/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció harmadik száma, amelyet itt érhet el!

Reméljük, hogy új lapunk elnyeri tetszését. Minden észrevételt, illetve a „Kodifikáció” profiljába illeszkedő írást örömmel fogadunk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Tartalomjegyzék

Köszöntő

Papp Imre: A jogbiztonság formai eleme: a kellő felkészülési idő követelménye

Mátyás Ferenc: Játék hatályok nélkül    

Szalai András: A minősített többséghez kötött törvények kategóriái, avagy a sarkalatos törvények helye a jogforrási hierarchiában

Mátyás Ferenc: A helyesbítéssel élés és visszaélés gyakorlata – a contra legem jogalkotás

Rixer Ádám: A hatásvizsgálatok jelentősége és egyes szempontjai a vallási szervezetek szabályozása körében

Solymosi Veronika: A helyi jogalkotás jellemzői a törvényességi ellenőrzés szemszögéből (1991-2011)

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás harmadik, 2013/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás harmadik száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Herbert Küpper: Az alkotmány, a törvény és a(z alkotmány)bíráskodás – magyar kihívások és német tapasztalatok
 • Belcsák Róbert: Lassú evezőcsapásokkal a kihágási büntetőjog felé, avagy gondolatok az új szabálysértési törvényhez
 • Rixer Ádám: A roma érdekek megjelenítésének intézményes csatornái, különös tekintettel egyes koordinatív és javaslattevő szervekre
 • Hoffman István: Az önkormányzati vagyonra vonatkozó főbb szabályozási modellek vázlata
 • Kántás Péter: A kis súlyú közrendsértések jogalkotási visszásságairól
 • Tilk Péter: A(z önkormányzati) jogalkotás helyzete, szabályozása, néhány neuralgikus pontja
 • Gaál Róbert: Recenzió (K. Nagy Sándor: Csend és rend legyen!; dr. Benkó Albert: A vármegyei közigazgatás reformjának irányelvei)

 

Megjelent Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet című kiadványa

Megjelent Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet c., a hatályos joganyagot tartalmazó 2013-as kiadványa!
Személyesen megvásárolható Pécsett a PTE ÁJK főépületének földszintjén, a 48-as téri HÖT Plusznál.
Rendelni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet, az alábbi adatok megadásával:
- a megrendelő neve
- számlázási cím
- szállítási cím
- rendelt példányszám
- a kapcsolattartó neve és e-mail, illetve telefonos elérhetősége.
 
Az elektronikus rendelés esetén a kiadványt  a postaköltség felszámításával, TÉRTIVEVÉNYES formában küldjük el.

A kiadvány ára: 5.500 Ft

Megjelent a Kodifikáció második, 2012/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció második száma, amelyet itt érhet el!

Reméljük, hogy új lapunk elnyerte tetszését. Minden észrevételt, illetve a „Kodifikáció” profiljába illeszkedő írást örömmel fogadunk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Tartalomjegyzék

Köszöntő

Papp Imre: Egy pillantás a jogszabályok kihirdetésére

Rixer Ádám: Az újabb jogalkotás jellegzetességei

Mihályi Zsolt Apor: Jogalkotás a sportban

Solymosi VeronikaIvancsics Ágnes: Szemelvények az önkormányzati rendeletalkotás és felülvizsgálat új irányáról

Sárközyné Szabó Piroska: Az önkormányzati SzMSz-ek felülvizsgálatának aktualitása

Tilk Péter: Jogalkotási követelmények érvényesülése – egy önkormányzati rendelet tükrében

Megjelent a Kodifikáció és Közigazgatás második, 2012/2. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció és Közigazgatás második száma, amelyet itt érhet el!

Tartalomjegyzék

 • Köszöntő
 • Smuk Péter: A Tisztelt Ház szabályai, 2012 - új törvény az Országgyűlésről
 • Barta Attila: A magyar államigazgatás alsó-középszintjének átalakítása 2012-ben. A járások feladataira és szervezetére vonatkozó főbb megállapítások
 • Lápossy Attila: Közvetve és közvetlenül: az alapvető jogok biztosának indítványozási jogköre az alkotmánybíráskodás és alapjogvédelem szemszögéből
 • Balogh Gábor - Szögi Ágnes: A helyi önkormányzatok törvényességi szempontú vizsgálatának múltja, jelene és jövője
  – 20 év után ismét törvényességi felügyelet (Második rész)
 • Kántás Péter: Az önkormányzati rendészet körvonalai az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben
 • Rőder Richárd: A szabálysértési törvény hatálya alá tartozó szabálysértési eljárások az eddigi gyakorlati tapasztalataim tükrében
 • Kántás Péter: Kifogás vagy perújítás?
 • Gaál Róbert: Személyiségvédelmi iránytű
 • Tilk Péter: Az önkormányzati törvény a gyakorlatban – könyvismertetés

Megjelent a Kodifikáció első, 2012/1. száma

Megjelent és letölthető a Kodifikáció első, bemutatkozó száma, amelyet itt érhet el!

Reméljük, hogy új lapunk elnyeri tetszését. Minden észrevételt, illetve a „Kodifikáció” profiljába illeszkedő írást örömmel fogadunk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.